Kako da se koristim karticom Zagreb Card?

U trenutku kada želite početi s korištenjem kartice ZAGREB CARD, čitko neizbrisivom kemijskom olovkom upišite datum i vrijeme početka korištenja te vlastoručni potpis. Od početnog upisanog vremena na kartici ona vrijedi 72 odnosno 24 sata i neprenosiva je na drugu osobu. Kartica je valjana samo ako su svi podaci točno upisani.

Vlasnik kartice dužan je karticu pokazati davateljima usluga prije početka korištenja usluge ili na njihov zahtjev. Davatelji usluga mogu, ako to zatraže, provjeriti datum i vrijeme početka korištenja kartice te vlastoručni potpis vlasnika. Ako je kartica nečitko ili neispravno ispunjena te ako je njezina valjanost istekla, popusti i pogodnosti neće vrijediti.