Kolika je valjanost kartice Zagreb Card?

Dvije su varijante valjanosti kartice ZAGREB CARD – jedna je u trajanju od 24 sata, a druga od 72 sata.